Gönderiliyor...

İŞE ALINMA ŞARTLARI

İşe alınacak adayın işe alınması sürecinde, Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kurallar uygulanır.

  • Türk vatandaşı olmak (Genel Müdürlüğün teklifi Yönetim Kurulu’nun onayı ile çalışma izni olanlar istihdam edilebilir)
  • 18 yaşını bitirmiş olmak, (Özel durumlarda 18 yaşından küçükler kısmi süreli olarak çalıştırılabilir.)
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • Görevini yapmaya engel bedensel veya ruhsal herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak,

İŞ BAŞVURUSU

İş başvuruları www.gelisimhastanesi.com veya www. kariyer.net adresleri üzerinden yapılmaktadır. Elden başvuru kabul edilmemektedir.

İŞE ALIM SÜRECİ

Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, hastane kültürüne ayak uydurabilecek adayları hastanemiz bünyesine  katmak ve bu sayede sürdürülebilir memnuniyeti yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, hastane  vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır.

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İlgili birim yöneticisi ihtiyaç doğrultusunda İnsan Kaynakları Birimi’nden personel talep eder. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek başvuruları inceler ve uygun  adayları mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra aday sözlü mülakat ve gerekirse yazılı genel yetenek sınavına tabi tutulur. Ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.