Gönderiliyor...
SOSYAL MEDYA

Özgeçmiş

Mezuniyet 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000
Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004 (Uzmanlık)
Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011 (Doçentlik)
 
Daha önce çalıştığı kurumlar:
Kıbrıs Girne Asker Hastanesi, 2005
Şanlı Urfa Birecik Devlet Hastanesi, 2006
Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor, Klinik Şef Yardımcısı, Eğitim
Görevlisi olarak çalıştı. Burada çalıştığı dönemde Aritmi Kliniğini kurdu.  2007-2016
Silivri Medical Park Hastanesi, 2017
Özel Medline Hastanesi,2018
İskenderun Gelişim Hastanesi,2020
 
Uzmanlık ve ilgi Alanları
Elektrofizyoloji ve Ablasyon, Kalp pili, CRT ve İCD implantasyonu,
Koroner girişimler, Periferik arter PTA işlemi, Mitral balon valvuloplasti,
Karotis arter PTA işlemi, Endovasküler girişim,
Konjenital defektlerin ve fistüllerin transkateter yolla kapatılması,
Trans özefagial ve transtorasik ekokardiografik inceleme.
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Kardiyoloji Derneği, Aritmi çalışma grubu üyeliği 
HEMEN RANDEVU ALIN!