Telefon
CHECK UP

Check Up


Bölüm Hakkında

Check up, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın yapılan taramalar ve tetkikler  ile erken tanısıdır. Check up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını da artırmaktadır. Tıbbın her alanında ve her hastalıkta  erken teşhis  ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Standart bir check up kontrolünde olması gereken testler; kan sayımı, organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb.), sedimantasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroit (guatr) testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi, tüm batın ultrasonografi, akciğer grafisi, elektrokardiyografi ve dışkıda kan aranmasıdır.

40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırılması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.

Check up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

"Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check up yaptırması son derece önemlidir."

Kendinize önem verin, check up yaptırın, sağlık durumunuz ile ilgili bilgi sahibi olun.

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi ’nde, periyodik sağlık kontrolleriniz check up danışmanları eşliğinde yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun özel programlar ile uzman doktorunuz ile birlikte belirlenmektedir.

Check up Programlarımız

Check up yaptırmak isteyen kişiye, yaş ve cinsiyetine göre, hekimlerimiz tarafından hazırlanmış Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Check up Paketleri uygulanır.

40 YAŞ ALTI ERKEK CHECK-UP

1.Muayeneler ( Dahiliye Muayenesi ve Kontrolü)

2.Radyolojik Görüntüleme ( Tüm Abdomen US,Akciğer Röntgeni)

3.Kardiyolojik İnceleme ( EKG)

4.Laboratuvar Tetkikleri ( Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Analizi,Sedimantasyon)

5.Diyabet İnceleme (HbA1c)

6.Böbrek Fonksiyonları (Bun,Kreatinin)

7.Karaciğer fonksiyonları (ALT,AST,GGT)

8.Lipid Testleri ( Kolestrol Total,Kolestrol HDL,Kolestrol LDL.Trigliserid )

9.Tiroid testi ( TSH)

10.Hepatit (HbsAg,Anti Hbs)

40 YAŞ ALTI KADIN CHECK-UP 

1.Muayeneler ( Dahiliye Muayenesi ve Kontrolü, Jinekolojik Muayenesi)

2.Radyolojik Görüntüleme ( Tüm Abdomen US,Akciğer Röntgeni,Meme US)

3.Jinekolojik inceleme (Servikal Smear)

4.Kardiyolojik İnceleme ( EKG)

5.Laboratuvar Tetkikleri ( Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Analizi,Sedimantasyon)

6.Diyabet İnceleme (HbA1c)

7.Böbrek Fonksiyonları (Bun,Kreatinin)

8.Karaciğer fonksiyonları (ALT,AST,)

9.Lipid Testleri ( Kolestrol Total,Kolestrol HDL,Kolestrol LDL.Trigliserid )

10.Tiroid testi ( TSH)

11.Hepatit (HbsAg,Anti Hbs)

40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK CHECK-UP

1.Muayeneler ( Dahiliye Muayenesi ve Kontrolü,Üroloji Muayenesi)

2.Radyolojik Görüntüleme ( Tüm Abdomen US,Akciğer Röntgeni)

3.Kardiyolojik İnceleme ( EKG)

4.Laboratuvar Tetkikleri ( Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Analizi,Sedimantasyon)

5.Diyabet İnceleme (HbA1c)

6.Böbrek Fonksiyonları (Bun,Kreatinin)

7.Karaciğer fonksiyonları (ALT,AST,GGT,ALP,Total Protein,Albumin)

8.Lipid Testleri ( Kolestrol Total,Kolestrol HDL,Kolestrol LDL.Trigliserid )

9.Tiroid testi ( TSH)

10.Hepatit (HbsAg,Anti Hbs)

11.Prostat Testleri (PSA)

40 YAŞ ÜSTÜ KADIN CHECK-UP

1.Muayeneler ( Dahiliye Muayenesi ve Kontrolü,Jinekolojik Muayenesi)

2.Radyolojik Görüntüleme ( Tüm Abdomen US,Akciğer Röntgeni,Mamografi)

3.Jinekolojik inceleme (Servikal Smear)

4.Kardiyolojik İnceleme ( EKG)

5.Laboratuvar Tetkikleri ( Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Analizi,Sedimantasyon)

6.Diyabet İnceleme (HbA1c)

7.Böbrek Fonksiyonları (Bun,Kreatinin)

8.Karaciğer fonksiyonları (ALT,AST,Total Protein,Albumin)

9.Lipid Testleri ( Kolestrol Total,Kolestrol HDL,Kolestrol LDL.Trigliserid )

10.Tiroid testi ( TSH)

11.Hepatit (HbsAg,Anti Hbs)

GENEL CHECK-UP

1.Muayeneler ( Dahiliye Muayenesi ve Kontrolü )

2.Radyolojik Görüntüleme ( Tüm Abdomen US,Akciğer Röntgeni)

3.Kardiyolojik İnceleme ( EKG Elektrokardiyogram)

4.Laboratuvar Tetkikleri ( Tam Kan Sayımı,Sedimantasyon,Tam İdrar Analizi,Açlık Glukozu,ALT,AST )

5.Böbrek Fonksiyonları ( Bun,Keatinin )

6.Lipid Testleri ( Kolestrol Total,Kolestrol HDL,Kolestrol LDL.Trigliserid )

KANSER TARAMA CHECK-UP

1.     Genel Cerrahi Muayenesi

2.     İç Hastalıkları Muayenesi

3.     Akciğer Grafisi (P.A) ( tek yön )

4.     Abdomen US (Tüm)

5.     TamKan(Hemogram) ,AKŞ (Glukoz),Üre Ürikasit ,Kreatinin

6.     CRP ,AST,ALT,GGT,ALP,LDH,AFP Sodyum ,Potasyum ,Klorür

7.     T.Protein , Albumin, Sedimantasyon,CEA ,Ca 125 ,Ca 15-3,Ca 19-9

8.     Tam İdrar , Gaitada Gizli Kan

9.     Kadınlar için:

10.  Meme US ,Mamografi,Kadın Doğum Muayanesi,Smear

11.  Erkekler için:

12.  Üroloji Muayenesi

13.  T.PSA


KARDİYAK CHECH-UP

1.Muayeneler ( Kardiyoloji Muayenesi)

2.Kardiyolojik İnceleme (Eko Kardiyografi,Eforlu Kardiyovasküler Strest Testi)

3.Laboratuvar Tetkikleri (CRP,Açlık Glukozu)

4.Böbrek Fonksiyonları (Bun,Kreatinin)

5.Lipid Testleri ( Kolestrol Total,Kolestrol HDL,Kolestrol LDL.

MENOPOZ CHECK-UP

1.KADIN DOĞUM MUAYENESİ

2.GENEL CERRAH MUAYENESİ

3.MAMOGRAFİ

4.MEME USG

5.RAHİM AĞZI KANSER TARAMA TESTİ(SMEAR)

6.KEMİK ÖLÇÜMÜ
 

SPORCU CHECK-UP
 

1.Muayeneler ( Kardiyoloji Muayenesi,Ortopedi Muayenesi)

2.Radyolojik Görüntüleme ( Akciğer Röntgeni)

3.Kardiyolojik İnceleme ( EKG,Eforlu Kardiyovasküler Strest Testi, Eko Doppler )

4.Laboratuvar Tetkikleri ( Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Analizi,CK ,Açlık Glukozu,Kreatinin ,ALT,TSH)

5.Lipid Testleri ( Kolestrol Total,Kolestrol HDL,Kolestrol LDL.Trigliserid )

6.Solunum İncelemesi (Solunum Fonksiyon Testi)