Telefon
HASTA VE ZİYARETÇİLER

Hasta ve Yakınının Hakları

• e-Posta Yazdır
• Hizmetten genel olarak faydalanma
• Eşitlik içinde hizmete ulaşma
• Bilgilendirme
• Kuruluşu seçme ve değiştirme
• Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
• Bilgi isteme
• Mahremiyet
• Rıza ve izin
• Reddetme ve durdurma
• Güvenlik
• Dini vecibeleri yerine getirebilme
• Saygınlık görme
• Rahatlık
• Ziyaret
• Refakatçi bulundurma
• Müracaat, şikayet ve dava hakkı
• Sürekli hizmet alma
 
HAKKI VARDIR.