Gönderiliyor...
SOSYAL MEDYA

DOWN SENDROMU GENETİK BİR FARKLILIKTIR

 

 

Down Sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. İnsan; 23 anneden, 23 babadan olmak üzere toplam 46 kromozoma sahiptir. Down sendromu ise, en basit şekliyle kişide toplam 46 kromozom olması gerekirken, 47 kromozom olması sonucunda oluşmaktadır.

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur.  Bu genler ve kromozomlar, fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır. Dolayısıyla çocuğunuzun fazladan sahip olduğu bir kromozom, onun hayatını etkileyecektir.

Çocuğun fiziksel görünümü diğer çocuklardan farklı olabilir, bir takım sağlık sorunları bulunabilir. Fakat unutmayın ki, bazı çocukların sarı saçlı, bazılarının mavi gözlü olması gibi, sizin çocuğunuzun da Down Sendromlu olması bir genetik farklılıktır.

Down Sendromu; insanların, insanoğlunun oluşumundan beri var olduğu düşünülmektedir.  Dünyanın her yerinde ve tüm insan ırklarında mevcuttur. Diğer çocuklar gibi Down Sendromlu çocukların kendilerine özgü kişilikleri, yetenekleri ve düşünceleri vardır. Diğer çocukla gibi onlar da farklı kişiliğe sahip bir birey olarak büyüyeceklerdir.

Fazla kromozom çocuğun gelişimini negatif olarak etkilemektedir. Fakat unutulmamalıdır ki, bir çocuğun gelişimi sadece genetik faktöre bağlı değildir. Çevre ve öğrenme faktörleri de çocuğun gelişiminde çok önemli ve etkilidir. Down Sendromlu bir çocuğun mümkün olduğu kadar sosyal ortamlarda büyütülmesi ve doğru eğitimsel desteği alması, gelişimi için son derece yararlıdır.

Erken eğitim programları çok olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak bu tür programlar uygulanırken sevgi en temel esas olarak alınmalıdır. Daha sonra ise her ne kadar birbirlerine benzeseler de her birinin farklı kişilik özellikleri ve yetenekleri olduğu unutulmamalıdır.

HEMEN RANDEVU ALIN!