Gönderiliyor...
Randevu Hattı +90 850 304 66 66
 • SOSYAL MEDYA

  Kardiyoloji bölümümüzde, güncel ulusal ve uluslararası kılavuzlar rehberliğinde kalp ve kalp ile ilişkili hastalıkların tanısı ve tedavisi amacı ile hizmet verilmektedir. Kalp sağlığının korunması konusunda hasta ve sağlıklı bireylere gerekli öneriler sunulmaktadır.

  Kardiyoloji

  HANGİ ŞİKÂYETLERDE KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNE MÜRACATI EDİLMESİ GEREKİR?

  • Göğüs ağrısı
  • Çarpıntı
  • Çabuk yorulma
  • Nefes darlığı
  • Bayılma (senkop)
  • Ödem (vücudun bazı alanlarında veya tümünde şişlik)
  • Aralıklı topallama (yürümekle olan, kişiyi durmaya zorlayan bacak ağrısı)
  • Siyanoz (morarma)
  • Öksürük

   

  HANGİ HASTALIKLAR KARDİYOLOJİNİN İLGİ ALANINA GİRER?

  • Koroner kalp hastalıkları (kalp damarlarını ilgilendiren durumlar)
  • Ritm ve ileti bozuklukları (çarpıntı ile ilişkili durumlar)
  • Kalp yetmezliği
  • Hipertansiyon
  • Dislipidemi (kolesterol düzeyi ile ilgili anormal durumlar)
  • Senkop (bayılma)
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Aort  ve periferik damar hastalıkları
  • Erişkin yaşa ulaşmış doğumsal kalp hastalıkları
  • Kalp zarı, kası ve iç duvarını ilgilendiren hastalıklar
  • Kalple ilişkili sistemik hastalıklar
  • Pulmoner (akciğere bağlı) kalp hastalıkları


  KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

  POLİKLİNİK: Kalp hastalığı şüphesi olan veya bilinen kalp hastalığı olan kişilerin ilk değerlendirildiği kısımdır. Muayenelerin yapıldığı, tetkiklerinin ve ayaktan uygulanabilecek tedavilerin planlandığı yerdir.

  ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG): Kalpteki ileti sistemi ve kalp damarı hastalıkları ile ilgili bilgi veren temel inceleme yöntemidir.

  EKOKARDİYOGRAFİ (EKO): Kalbi oluşturan yapıların ultrasonik dalgalarla incelenmesi işlemidir. Kalp zarı, duvarları, kapaklar, kalbin iç duvarı ve boşluklarının değerlendirildiği bu işlem, göğüs kafesinden yüzeyel (transtorasik) veya yemek borusundan (transösophagial, TEE) gerçekleştirilir. Gerekli klinik durumlarda kontrast veya stres ekokardiyografi uygulamaları yapılabilir.

  EFOR (TREADMİLL) TESTİ: Treadmill denilen koşu bandında kalbin iş yükü aşamalı bir şekilde artırılarak EKG kaydı izlenmekte, belirlenen aralıklarda EKG kaydı alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Koroner arter hastalığı tanısı, daha önce tanı almış hastalarda efor kapasitesi ve ilaç etkisini değerlendirmek, egzersizle ortaya çıkan ritim ve ileti bozukluklarını ortaya koyabilmek amacı ile yapılır.

  EKG HOLTERİEKG HOLTERİ: Kalp ritminin yirmidört saat süre ile bir kaydediciye kaydedilmesi ve bu kaydın değerlendirilmesi esasına dayanan bir inceleme yöntemidir. Kalp ritm ve ileti bozukluklarının tespiti, nadiren sessiz koroner arter hastalığının tespiti, baygınlık (senkop) geçirenlerde ritm veya ileti bozukluğunu ortaya koyabilmek için gerçekleştirilir.

  TANSİYON HOLTERİ (KAN BASINCI İZLEMİ): Kan basıncının 24 saat süre ile belirli aralıklarla otomatik olarak ölçülüp kaydedilmesi ve bu kaydın değerlendilmesi işlemidir. Hipertansiyon tanısı ve tanı almış hastalarda ilaç tedavisine yanıtın değerlendirilmesi için gerçekleştirilir.

  YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ: Hastanede yatarak takip ve tedaviye ihtiyacı olan hastalara yataklı hizmeti sunulmaktadır.

  İNVAVİZ KARDİYOLOJİ (KORONER ANJİOGRAFİ, BALON (PTCA)-STENT, KALP PİLİ) UYGULAMALARI: Koroner Anjiyografi kalbi besleyen damarların radyo-opak maddeler kullanılarak X ışını ile görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem ile kalp krizi geçirmiş veya geçirme riski yüksek olan hastaların uzun dönem tedavi planını belirlemek için yapılır.  Koroner anjiografi sonucunda ilaç tedavisi, girişimsel yöntemler (balon-stent gibi) veya koroner by-pass operasyonu kararı verilebilir. Kalp damarlarında daralma veya tıkanıklık tespit edilen hastalarda uygun anatomik yapı varlığında, gereğinde balon (PTCA) veya stent uygulamaları gerçekleştirilebilir. Balon veya stent uygulamaları ile darlık-tıkanıklık giderilebilir. Balon veya stent uygulanan hastalar işlem sonrasında koroner yoğun bakım veya serviste takip edilebilirler.

  Kliniğimizde kalp krizi ile acile başvuran hastalarda erken anjiografi ile tıkalı damarın açılması (primer perkutan koroner girişimler) işlemi yapılabilmektedir.

  Gerekli klinik tablolarda kateter salonunda geçici veya kalıcı kalp pili uygulamaları yapılabilmektedir. 

   

  Periferik (kol- bacak-böbrek damarları ve şahdamarı gibi) anjiografi ve periferik damarlara PTA (balon) ve stent uygulamaları gerekli klinik durumlarda kliniğimizde uygulanabilmektedir.

  KORONER YOĞUN BAKIM: Modern teknoloji desteğinde hizmet veren bu bölümde kalp krizi, akut ve ileri evre kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, yaşamsal fonksiyonları tehdit eden ritm ve ileti bozuklukları yakından takip ve tedavi edilmektedir. Mekanik ventilasyon-destek, geçici kalp pili bu bölümde gereğinde uygulanabilmektedir.

  Bölüm Doktorlarımız
  Doç. Dr. Nasır SİVRİ
  Doç. Dr. Nasır SİVRİ
  Kardiyoloji Uzmanı
  Prof. Dr. İzzet Tandoğan
  Prof. Dr. İzzet Tandoğan
  Kardiyoloji Uzmanı
  HEMEN RANDEVU ALIN!