Gönderiliyor...
Randevu Hattı +90 850 304 66 66
 • İŞE ALINMA ŞARTLARI

  İşe alınacak adayın işe alınması sürecinde, Genel Müdürlüğün belirlediği kurallar uygulanır.

  • Türk vatandaşı olmak (Genel Müdürlüğün teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile çalışma izni olanlar istihdam edilebilir)
  • 18 yaşını bitirmiş olmak, (Özel durumlarda 18 yaşından küçükler kısmi süreli olarak çalıştırılabilir.)
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • Görevini yapmaya engel bedensel veya ruhsal herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak,
    

  İŞE ALIMDA İSTENEN BELGELER

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (4 Adet)
  • İkametgah il muhaberi
  • Diploma Fotokopisi (2 Adet)
  • 10 adet fotoğraf
  • Adli Sicil Kaydı
  • Akbank İskenderun Sahil Şube hesap numarası
  • Erkek Adaylar için askerlik yapılmış/ tecilli olduğuna dair belge
  • Telefon Numaraları
  • Ayrıldığı işyerinden çalışma belgesi
    

  SAĞLIK MUAYENESİ

  • İşe alımı belirlenen personel Verem Savaş Dispanserinden PPD testi ve hastanemiz iş yeri hekiminin belirlediği tetkik ve muayeneleri yaptırır. Test, tetkik ve muayene sonucunda sağlık verilerinin hastanede çalışmasına engel olmadığı, İş Yeri Hekimi tarafından onaylandığı İnsan Kaynaklarına bildirilir ve adayın işe başlama tarihini belirlemek üzere İnsan Kaynaklarına yönlendirilir.
    

  İŞ BAŞVURUSU

  İş başvuruları www.gelisimhastanesi.com veya www. kariyer.net adresleri üzerinden yapılmaktadır. Elden başvuru kabul edilmemektedir.

  İŞE ALIM SÜRECİ

  Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, hastane kültürüne ayak uydurabilecek adayları hastanemiz bünyesine  katmak ve bu sayede sürdürülebilir memnuniyeti yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, hastane  vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır.

  Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İlgili birim yöneticisi ihtiyaç doğrultusunda İnsan Kaynakları Birimi’nden personel talep eder. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek başvuruları inceler ve uygun  adayları mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra aday sözlü mülakat ve gerekirse yazılı genel yetenek sınavına tabi tutulur. Ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.