Gönderiliyor...
Randevu Hattı +90 850 304 66 66
 • SOSYAL MEDYA

  Radyasyon Onkolojisi

  İskenderun bölgesinin tek onkoloji bölümü olan Gelişim Hastanesi, 2017 yılında Başkent Üniversitesi ile işbirliğine başlamıştır.  Başkent Üniversitesi tecrübesiyle birlikte, yenilenen altyapısı ve tedavi cihazı ile bölgenin en üst düzey radyoterapi merkezi olarak 1 Şubat 2017'den beri hizmet vermektedir.

  Radyoterapi Nedir?

  Radyasyon Onkolojisi, kanser veya kanser dışı seçilmiş belirli hastalıkları, radyasyon kullanarak tedavi eden dâhili bir tıp bilimidir. Cerrahi ve kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte veya tek başına uygulanan bir yöntem olarak onkolojik tedavilerin vazgeçilmez ve önemli bir bileşenidir. 

  Radyoterapi, tümör hücrelerinin radyasyon ile öldürülmesi prensibine dayanır. Bazı kanserlerin tedavisinde tedavi etkinliğini artırmak için düşük doz kemoterapi ile eşzamanlı uygulanmaktadır. Radyoterapide hedef, tümör hücrelerini öldürürken ya da büyümelerini durdururken normal dokuları en yüksek şekilde korumaktır. Tüm kanser tiplerinde kişiye özel bloklama yapılarak sağlam dokular en üst düzeyde korunmaktadır. Yine aynı şekilde sağlam dokuların en iyi şekilde korunabilmesi ve tümöre en yüksek dozun verilmesi için 3 boyutlu konformal tedavi uygulanmaktadır. Tüm hastalarımızda tedavi planlamasında BT-Simülatör ve Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi kullanılmaktadır. Bugün dünya standartı haline gelmiş 3 boyutlu konformal tedavi seçenekleri olan seçenekleri yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), hacimsel ark tedavisi (VMAT) ve stereotaktik radyocerrahi (SRS) ile tümör kontrol olasılığı artarken, sağlam dokularda hasar oluşturma ve yan etki olasılığı en aza indirilmektedir.

  Stereotaktik Radyocerrahi "Nokta atışı Işın Tedavisi" SRS

  Radyoterapideki teknolojik gelişmelerin en güzel sonuçlarından biri olan SRS tedavileri ile özellikle kemik, beyin, karaciğer gibi organlara yayılmış kanser tiplerinde 1-5 günlük uygulamalarla yüksek dozlarda tedavi vermek mümkün olmaktadır. Sadece hastalığın bulunduğu bölge ışınlanmakta, normal dokularda yan etki görülmemektedir. Bölümümüzde Şubat 2017'den beri onlarca hastaya başarılı şekilde SRS uygulanmıştır.

  Onkolojik Tedavi Yönetimi ve Multidisipliner Yaklaşım

  Tıbbi Onkoloji bölümü ile sürekli irtibat halinde olan Radyasyon Onkolojisi bölümünde multidisipliner yaklaşım ve tedavi yönetimi benimsenmiştir. Tümör konseyleri düzenlenerek alanında uzman cerrahlar, radyologlar ile bir araya gelinerek özellikli vakalarda hastaya özel tedavi planı çıkarılmakta, eksiksiz ve kesintisiz tedavi uygulanmaktadır.

  Bölümümüz Adana Başkent Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ile sürekli online bağlantı halinde çalışarak en yüksek kalitede radyoterapi hizmeti sunmaktadır.

  Bölüm Doktorlarımız
  Uzm. Dr. Birhan DEMİRHAN
  Uzm. Dr. Birhan DEMİRHAN
  Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
  Prof. Dr. H. Cem ÖNAL
  Prof. Dr. H. Cem ÖNAL
  Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
  HEMEN RANDEVU ALIN!