Gönderiliyor...
Randevu Hattı +90 850 304 66 66
 • SOSYAL MEDYA
  Hasta Hakları

  HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA
  Herkesin; adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
  BİLGİLENDİRME ve BİLGİ İSTEME
  Herkesin; her türlü sağlık hizmetinin ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak almaya hakkı vardır.
  SAĞLIK KURULUŞUNU ve PERSONELİNİ SEÇME ve DEĞİŞTİRME
  Tüm hastalar, sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
  REDDETME,DURDURMA ve RIZA
  Hastaların  tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
  GÜVENLİ ORTAMDA SAĞLIK HİZMETİ ALMA
  Herkesin sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
  DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME
  Sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
  SAYGINLIK GÖRME ve RAHATLIK
  Herkes; saygı ve imtihan gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
  ZİYARETÇİ ve REFAKATÇİ BULUNDURMA
  Sağlık kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
  ŞİKAYET ve DAVA HAKKI
  Herkes haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkına sahiptir.

   

  HEMEN RANDEVU ALIN!