Gönderiliyor...
SOSYAL MEDYA

KALİTE POLİTİKASI

 • Sunmuş olduğumuz  hizmetlerde, hasta  ve çalışan odaklı, güvenilir, multidisipliner bir yaklaşım ile, bilimsel ve  standartlara uygun, sürekli iyileştirme faaliyetlerine açık, hasta ve hasta yakınına yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit eden ve karşılamayı amaçlayan, tüm saha ile duyarlı ve iyileştirici bir ortam sunmayı hedefleyen ve bakımda en iyiyi hedefleyen bütüncül tıbbi bakım hizmetleri sunmak. 
 • Hasta hakları birimimizin hastanemizde sunmuş olduğumuz hizmetlerde hasta ve hasta yakınının süreçlere katılımını sağlamak, dilek öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek hasta ve memnuniyetini artırmak. Hasta memnuniyet düzeylerini düzenli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirmeleri yapmak. 
 • Kurum takviminde bulunan sosyal sorumluluk projeleri ile bölgede ve il sınırlarında toplumsal farkındalık yaratarak, sağlıkta bilgilendirme çerçevesini genişletmek. 
 • Bilimi ve rehberleri takip ederek gelişmelerden haberdar olmak etkili ve kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak çalışanlarımızı sahada motive etmek ve motivasyonlarını en üst düzeye taşımak çalışan güvenliğine yönelik sahada gerekli önlemleri almak, iyileştirme ve geliştirmeye açık bir alan sağlamak. 
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yönetmeliklere uygun, iş güvenliği kanunlarını nitelikli ve sürdürülebilir şekilde kuruma yansıtılması, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumak adına önlemleri sağlamak ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak. 
 • Kurum içerisinde sürekli olarak yapılan yıllık eğitim planlarına uyum sağlamak, çalışanların eğitimlere katılımını teşvik etmek, sertifikasyon ve dış eğitim faaliyetlerini destekleyerek kurum içinde ki eğitim faaliyetlerini sahada yansıtmak.
 • Çalışanların öneri dilek şikayetlerini takip etmek, çalışan temsilcileri ve birim sorumluları ile ortak çalışmaları sağlamak ve sorunlar karşısında gerekli iyileştirme çalışma faaliyetlerini sürdürmek.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili gerekli tedbirleri uygulamak, bilgi yönetim risklerine  yönelik gerekli önlemleri almak ve olası bilgi güvenlik ihlaline karşın riskleri minimuma indirmek. 
 • Süreçlerden kaynaklanan hataları, kök neden analizi ile belirlemek ve hataları azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak. 
 • Yıl sonunda kısa ve uzun vadeli programların hazırlanması, planların yapılarak gerçekleştirebilmek ve tamamlayabilmek için gerekli çalışmaları yürütmek. 
 • Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek, hastalarımızın hizmetine sunmak.
 • Kurumumuz misyon ve vizyon değerlerini ön planda tutarak; sürekli yenilikleri takip etmeyi amaçlayan ve bu yönde iyileştirme geliştirme faaliyetlerinde bulunan, hizmette en üst düzeye ulaşmak ve verilen her hizmetin kanıta dayalı olmasını sağlayan mevzuatlara ve standartlara uygun sağlık hizmeti vermeyi taahhüt etmekteyiz.

HEMEN RANDEVU ALIN!