Gönderiliyor...
SOSYAL MEDYA

Genel Bilgiler

Doğum Yeri Hamburg
Doğum Tarihi 1977

Eğitim

 • 1983-1988 Sümerler İlkokulu
 • 1989-1994 Kurtuluş Ortaokul ve Lisesi
 • 1995-2001 Osmangazi  Üniversitesi  Tıp Fakültesi
 • 2006-2011  Dicle  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD

Çalıştığı Kurumlar

 • 2001-2003 Altınozü / Büyükburç Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim 
 • 2003-2004  Elazığ Askerlik Hizmeti
 • 2004-2006 Hatay Antakya 112 Acil Hekimliği
 • 2006-2011 Dicle Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği - Araştırma Görevlisi
 • 2011-2013 Cizre Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı
 • 2013-         İskenderun Devlet Hastanesi

Üye Olduğu Kuruluş ya da Dernek

 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Türk Omurga Derneği 

Kongreler ve Toplantılar

 

Bilimsel Kongre ve Kurs Katılımları:

 • 28. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • 30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2016
 • Current Treatment Methods for Thormacolumbar Traumas Course  2013
 • 9th Internatıonal Turkısh Spine Congress 2011
 •  International Joint Congress of Minimal Invasive Spine Society-IMLAS 2010
 • Türk Nöroşirurji Derneği ''Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi''  3.dönem 2. kurs 2010
 • Türk Nöroşirurji Derneği 8.Spinal Cerrahi Kursu ''İleri Kurs'' 2008
 • Mersin Üniversitesi ''Oksipitoservikal Bileşke ve Servikal Bölgeye Posterior Yaklaşımlar-Kadavra Kursu 2011
 • Türk Nöroşirurji Derneği 2.Hidrosefali Sempozyumu 2007
 • Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu '' İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Cerrahi Tedavi''  2007
 • 6th International Symposium on Microsurgical Anatomy  Pre-Meeting Cadaver Course  2015
 • 28. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi  Öğretim ve Eğitim Grubu '' Glial Tümörleri, Hipofiz Adenomları, Menengiomlar'' Sempozyumu 2009
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ''Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi '' 2012
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi Uzman Hekim Eğitim Programı 2015
 • Dicle Üniversitesi ''Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası'' 2011   

 

Elektronik Poster Bildirileri

Türk Nöroşirurji Derneği Büyük Kongresi - 2008

 • EPS-267 V-P Şantın Nadir görülen Komplikasyonu: Peritoneal Kateterin Anal Prolapsusu, Doğan Değirmenci , Aslan Güzel, Senem Şentürk, Yücel Düzenli, Serdar Kemaloğlu

Türk Nöroşirurji Derneği Büyük Kongresi - 2017

 • EPS-218, Malign Mezenkimal Sakral Dev Kitle, Atilla Yilmaz , Mustafa Uğur , Boran Urfalı , Mustafa Aras , Mustafa Emrah Kaya, Senem Urfalı , Doğan Değirmenci , Yurdal Serarslan

Yabancı Dil

İngilizce

HEMEN RANDEVU ALIN!